عـربـــي         English         Français
 Accueil         Plan du site         Contact
 Recherche
 TUNISIE AUTOROUTES

Présentation >> Ressources humaines

  Imprimer

Evolution
Par Collège

Année

Cadre supérieur

Cadre Moyen

Maîtrise

Exécution

Effectif Total

1998

18

18

25

128

189

1999

20

17

32

123

192

2000

24

37

31

125

217

2001

33

43

40

115

231

2002

43

68

161

30

302

2003

45

55

222

31

353

2004

44

56

227

31

358

2005

42

60

227

31

360

2006

 43  64 225
31
363

2007

41

67

235

31

374

2008

47 71 221
29
368

Par sexe

   

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Femmes

Cadre

6

7

8

15

14

14

14

14

14

17

Maîtrise

4

6

11

34

41

42

43

41

46

41

Exécution

18

20

23

1

1

1

1

1

1

1

Total

28

33

42

50

56

57

58

56

61

59

Hommes

Cadre

13

17

25

96

86

86

31

93

94

101

Maîtrise

45

62

67

127

181

185

184

184

189

180

Exécution

105

105

111

29

30

30

30

30

30

28

Total

164

184

203

252

297

301

302

307

313

309

Total Général

192

217

251

302

353

358

360

363

374

368


Par âge

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20-30

146

155

142

185

166

170

141

110

73

40

31-40

34

56

81

106

173

174

199

228

250

276

41-50

2

4

6

9

11

12

19

23

49

47

51-60

1

1

1

2

1

1

1

2

2

5

Total

192

217

251

302

353

358

360

363

374

368

 

 

 
 Sécurité routière
 Calcul des distances
 

Sondage
Aujourd'hui, pensez vous inclure le coût de l'abonnement à l'Autoroute dans votre futur budget ?
Oui, coûte que coûte
tarifaire sera décisive dans mon choix